top of page

Grzegorz Gajda

Grzegorz Gajda jest zarówno pasjonatem fizyki i przedmiotów ścisłych, jak i zajmuje się nimi zawodowo. Od najmłodszych lat przejawiał ciągotki w kierunku liczb i wzorów. Zarówno studia, jak i doktorat, pozwoliły zgłębić wiedzę w tym kierunku.

Grzegorz jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie swoją wiedzę może łączyć z praktyką. Dodatkowo od kilku lat ma również przyjemność dzielić się swoją wiedzą z młodzieżą szkolną (w różnego rodzaju centrach edukacyjnych) oraz akademicką.

bottom of page