top of page

Maria Demkiewicz

Maria Demkiewicz jest nauczycielką języka polskiego, a także logopedką i lektorem języka polskiego jako obcego. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobyła jako asystent terapeuty w ośrodku dla osób z zaburzeniami mowy. Jednak jej największą pasją jest nauczanie języka polskiego zarówno obcokrajowców, jak i Polaków.

bottom of page