top of page
Wzory matematyczne

Matematyka - sylabus dla klasy 7. i 8.

W trakcie dwuletniego przygotowania do E8 materiał do opanowania z matematyki jest podzielony pomiędzy klasę 7. i 8. Wszystkie poniższe wymagania egzaminacyjne zostaną przećwiczone w oparciu o zadania typu egzaminacyjnego.

 

Klasa 7

1. Działania na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych (ułamkach zwykłych i dziesiętnych)

2. Obliczenia praktyczne z wykorzystaniem jednostek czasu, długości, pól, objętości, masy, prędkości

3. Działania na potęgach o podstawach wymiernych

4. Działania na pierwiastkach

5. Działania na wyrażeniach algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi

6. Obliczenia procentowe

7. Równania z jedną niewiadomą

8. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, w tym: trójkątów, czworokątów i innych wielokątów

9. Wykorzystanie osi liczbowej oraz układu współrzędnych na płaszczyźnie

10. Własności figur geometrycznych przestrzennych w tym graniastosłupów

11. Elementy statyki opisowej

12. Zadania tekstowe.

Klasa 8

1. Działania na liczbach naturalnych, całkowitych i wymiernych (ułamkach zwykłych i dziesiętnych)

2. Obliczenia praktyczne z wykorzystaniem jednostek czasu, długości, pól, objętości, masy i prędkości

3. Działania na potęgach o podstawach wymiernych

4. Działania na pierwiastkach

5. Działania na wyrażeniach algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi

6. Obliczenia procentowe

7. Równania z jedną niewiadomą

8. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie w tym trójkątów, czworokątów i innych wielokątów

9. Wykorzystanie osi liczbowej oraz układu współrzędnych na płaszczyźnie

10. Własności figur geometrycznych przestrzennych w tym graniastosłupów i ostrosłupów

11. Elementy kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej

12. Zadania tekstowe.

Po opublikowaniu szczegółowych wymagań egzaminacyjnych dla lat 2024/2025 i późniejszych możliwe jest wprowadzenie zmian w sylabusie.

bottom of page