top of page

Dwuletnie przygotowanie do E8 w Serniku

W roku szkolnym 2023/2024 przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty (j. polski, j. angielski, matematyka) proponujemy już siódmym klasom. Dlaczego?

 

Przestają obowiązywać okrojone przez Ministerstwo Edukacji wymagania egzaminacyjne, tym samym zakres materiału się rozszerza i od 2025 roku będzie obejmował również elementy pominięte przez Centralną Komisję Edukacyjną w latach 2022/2023 i 2023/2024. 

Aby dobrze przygotować się do nowej formuły egzaminu i ze spokojem oraz pewnością przystąpić do sprawdzianu umiejętności i wiedzy w 2025 roku, zdecydowaliśmy się na podzielenie rozkładu materiału na dwa lata. 

W pierwszym roku zrealizujemy zagadnienia egzaminacyjne i elementy podstawy programowej dla klasy siódmej, natomiast w drugim roku naszego kursu przygotowawczego pogłębimy wiedzę i wzbogacimy ją o tematy nauczane w klasie ósmej. 

W dziale "E8 - ważne!" znajdziecie Państwo rozkłady materiału na dwa lata, jakimi będziemy kierować się zarówno w klasie siódmej, jak i ósmej.

Sprawdzanie do egzaminu
bottom of page