top of page

mgr Paweł Wilamowski

Paweł Wilamowski jest nauczycielem języka angielskiego oraz historii z kilkuletnim stażem w szkole podstawowej. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia nauczycielska z językiem angielskim na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania WDŻ i WOS. Od trzech lat jego grupy osiągają na Egzaminie Ósmoklasisty wynik powyżej 80% przy średniej ogólnopolskiej pomiędzy 54-66%.

Praca ze starszymi dziećmi i młodzieżą daje mu satysfakcję, czego wyrazem jest współpraca z młodymi ludźmi nie tylko w ramach lekcji czy zajęć angielskiego. Przez kilka lat prowadził zespół teatralny Nameless oraz wyjeżdżał na wyjazdy wakacyjne w roli wychowawcy.

Prywatnie miłośnik gór, roweru, gier planszowych oraz psa Baldura.

bottom of page