top of page

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Ze względu na zmiany w przepisach, musimy Cię poprosić o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie, jako „RODO”):

 

1) Zgadzam się i akceptuję fakt, że administratorem moich danych osobowych jest: Sernik. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Paweł Wilamowski, ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

 

2) Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych przez Sernik. Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Paweł Wilamowski.

 

3) Wyrażam zgodę na podanie opisanych w tym punkcie danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z podanym w tym punkcie celem.

 

Rodzaj przetwarzanych danych:

  • imię i nazwisko kursanta, klasa, szkoła

  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania.

 

Cel przetwarzanych danych:

  • otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej

  • sporządzenie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

  • komunikacji z rodzicem/opiekunem

  • windykacji należności

  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

 

4) Dane podaję dobrowolnie.

 

5) Zgadzam się, że odbiorcami moich danych są: w/w administrator danych, zatrudnieni przez administratora danych nauczyciele oraz spółka Exentis sp. z o. o. (dostawca systemów informatycznych) ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

6) Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie w opisany w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail: kontakt@sernik.org.pl.

 

7) Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8) Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z administratorem danych: Pawłem Wilamowskim.

 

9) Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie na wyraźne moje wskazanie drogą elektroniczną lub pisemnie, o prawie do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

bottom of page